BI-ZUM Základy umělé inteligence
Jdi na navigaci předmětu

Zkouška: Ukázkové příklady

Povinná písemná část zkoušky

Určete, která z následujících tvrzení jsou pravdivá.

Přípustná heuristika:
[ ] Umožní algoritmu Greedy search nalézt nejlevnější cestu z počátečního stavu do koncového.
[ ] Může vrátit stejnou hodnotu pro dva stavy s rozdílnou skutečnou cenou cesty do koncového stavu.
[ ] Může, ale nemusí být zároveň monotónní.
[ ] Je dominována heuristikou h* vracející skutečnou cenu cesty do koncového stavu.
Reflexní agent se stavem:
[ ] Používá k volbě optimální akce utilitní funkci.
[ ] Je řízen sadou pevně zakódovaných if-then pravidel.
[ ] Má paměť umožňující ukládat historii vjemů.
[ ] Volí akce pomocí plánování.
Genotypy v genetickém programování:
[ ] Lze křížit dvoubodovým křížením.
[ ] Jsou orientované kořenové stromy.
[ ] Mají pevně danou velikost.
[ ] Jsou vektory z R^n.

Na následující herní matici vyznačte paretovsky optimální stavy:

XYZ
A3,14,15,9
B2,65,35,8
C9,79,32,3

Pomocí metody jednoho nejbližšího souseda a manhattonské vzdálenosti (||x-y|| = ∑ |x_i - y_i|) doplňte chybějící hodnotu v tabulce:

JménoVěkVelikost botPohlavíVýška
Petra2335Žena178
Milan6240Muž156
Jindra1235Muž139
Saša2246???189

Nepovinná ústní část zkoušky

Obecně bude v ústní části kladen důraz na teorii. Obvykle bude zadána jedna hlavní otázka z určité konkrétní oblasti, přičemž mohou být kladeny další související podotázky ze stejné oblasti.

  • Hlavní otázka: Popište princip automatického plánování.
    • Podotázky: Definujte plánovací problém v jazyce STRIPS. Jak lze tento problém převést na prohledávání stavového prostoru?
  • Hlavní otázka: Jaké znáte algoritmy pro nenumerickou optimalizaci?
    • Podotázky: Popište rozdíl mezi Hill-climbingem a simulovaným žíháním.
  • Hlavní otázka: Vysvětlete maticové hry.
    • Podotázky: Definujte paretovskou dominanci mezi dvěma akčními profily pro hru v normální formě (N,A,u).