BI-ZUM Základy umělé inteligence
Jdi na navigaci předmětu

Úvod

Datum poslední aktualizace: 22. 2. 2023
Editace (poslední úpravy): L. Smítková Janků

Základy umělé inteligence

Předmět podává základní úvod ke studiu umělé inteligence s důrazem na symbolické techniky. Probírány budou klasické oblasti jako je prohledávání stavového prostoru, heuristické prohledávání, agentní systémy, rozhodování ve hrách, automatické plánování, robotika a modelování úloh.

Přednášející a garant: prof. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled o umělé inteligenci a poskytnout přípravu pro další specializovanější studium tohoto zajímavého oboru. Důraz je kladen na porozumění principům a schopnost uplatnit probírané metody ve vlastních projektech.

Literatura:

[1] Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition), Prentice Hall, 2009.

Je dostupné on-line jako PDF na různých zdrojích, např.: zde.

Doprovodné slidy ke kurzům založeným na knize lze najít na: oficiálním webu knihy.

[2] Lažanský, J., Mařík, V., Štěpánková, O., a kolektiv: Umělá inteligence (1) - (6), Academia, 2000 - 2013.

Další zdroje (pro zájemce o studium nad rámec předmětu):

Malik Ghallab, Dana S. Nau, and Paolo Traverso: Automated Planning: theory and practice, Elsevier / Morgan Kaufmann, 2004.

movingai.com - sbírka map pro testování algoritmů hledání cest a animace základních algoritmů heuristického prohledávání (DFS, A*, IDA*, …​) - web

Demonstrace činnosti vybraných algoritmů

https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Algorithms.html

Zajímavá ilustrační videa:

Algoritmus stoupání do kopce (Hill Climbing) - [Přehraj video]

A* animovaně - [Přehraj video]

Gerhard Wickler, Austin Tate: AIPLAN - videokurz plánování pro umělou inteligenci - [Přehraj video]