BI-ZUM Základy umělé inteligence
Jdi na navigaci předmětu

Videa

Vzhledem k blížícímu se zkouškovému období vydáváme k předmětu video-záznamy. Jejich cílem je dodat motivaci ke zkouškám a hlouběji vysvětlit některá témata pokrývaná předmětem. Je zřejmé, že pouhé studium slidů nemusí dávat přesnou představu o tom, co je podstatou témat a na co je potřeba při studiu klást důraz. V tomto ohledu je důležitá role vyučujícího, zvlášť před zkouškou. Alespoň pomocí videí se pokusíme kontakt s vyučujícím před zkouškou zprostředkovat.

Přípravná videa ke zkouškám

Pořadí videí zde odpovídá tomu, v jakém byly nahrány (nejedná se ale o žádné doporučení, v jakém sledu se učit na zkoušku). Někdy se ve videu odkazuji na předchozí video, což je myšleno vzhledem k tomuto pořadí.

0 Motivace a předběžné informace k organizaci zkoušek - Přehraj Video

1 Příprava ke zkoušce k tématu "9 Modelování" - Přehraj Video

2 Příprava ke zkoušce k tématu "6 Robotika" Přehraj Video

3 Příprava ke zkoušce k tématu "8 Hry a Minimax" Přehraj Video

4 Příprava ke zkoušce k tématu "10 Genetický algoritmus", aneb kritický pohled na genetické výpočty Přehraj Video

5 Příprava ke zkoušce k tématu "7 Agentní rozhodování + maticové hry" Přehraj Video

6 Příprava ke zkoušce k tématu "5 Automatické plánování" Přehraj Video

7 Konzultace k otázce "Řízení agenta ve hrách jako je Pacman nebo Had" Přehraj Video

8 Příprava ke zkoušce k tématu "1 Definice UI a historie" Přehraj Video

9 Příprava ke zkoušce k tématu "2 Neinformované prohledávání" Přehraj Video

10 Příprava ke zkoušce k tématu "3 Informované prohledávání" Přehraj Video

11 Příprava ke zkoušce k tématu "4 Lokální/iterativní prohledávání" Přehraj Video

12 Konzultace k otázce "Sudoku jako CSP. Je CSP jen hrubá síla?" Přehraj Video

Další video-záznamy k přednáškám už nebudou následovat, protože všechna témata pro tento rok povinná jsou zpracována. Nicméně doufám, že budou přicházet dotazy, komentáře, připomínky, a k nim se rád vyjádřím v konzultačních videích.