BI-ZUM Základy umělé inteligence
Jdi na navigaci předmětu

Aktivita na cvičeních a domácí úkoly

Datum poslední aktualizace: 22. 2. 2023
Editace a obsah (poslední úpravy): L. Smítková Janků

Na teoretických cvičeních konaných prezenčně je možné získat body za aktivitu (správná odpověď, vyřešení úlohy u tabule, apod.).

Dále je možné získat body za řešení drobných domácích úkolů. Tyto úkoly jsou NEPOVINNÉ.

POZOR: Získání bodů za domácí úkol je časově omezeno!!! Body za domácí úkol získá student tehdy, pokud odevzdá aktivitu nahráním do svého repozitáře na Gitlabu do týdne od cvičení, na kterém byla zadána. Data a časy termínů odevzdání domácích úkolů budou uvedeny v harmonogramu.

Každý domácí úkol je tvořen několika úlohami. U každé úlohy je uveden počet bodů, které může student za její vyřešení získat. Student nemusí řešit všechny úlohy.

Jak odevzdat domácí úkol:

  1. na Gitlabu si ve svém repozitáři pro předmět BI-ZUM založit adresář pojmenovaný "Domácí úkoly"
  2. úkol vyřešit na papír, napsat rukou
  3. řešení vyfotit
  4. soubor s fotkou vhodně pojmenovat, aby bylo z názvu zřejmé, o jaký úkol se jedná (z jakého týdne) a nahrát do adresáře Domácí úkoly v repozitáři na Gitlab
  5. alternativně je možné udělat v adresáři Domácí úkoly adresáře označené čísly cvičení a do nich nahrávat vyfocená řešení. Pak není nutné soubory s fotkami přejmenovávat.
  6. vygenerovat issue, vhodně ji pojmenovat (např. "DU-2-tyden"), aby bylo z názvu issue jasné, k čemu se issue vztahuje, a tuto issue přiřadit cvičícímu. Do těla issue není nutné zakomponovat odkaz na odevzdávaný soubor.