BI-ZUM Základy umělé inteligence
Jdi na navigaci předmětu

Přednášky

Základní témata zaměřená na symbolickou umělou inteligenci. Tato témata pokrývají požadavky u státních závěrečných zkoušek.

TémaSlidy
1,2Definice umělé inteligence, historie, Turingův test. Neinformované prohledávání stavového prostoruPDF, PDF
3Informované prohledávání stavového prostoru: Dijkstra, heuristiky, Greedy search, A*PDF
4Nesystematické lokální prohledávání, optimalizace, QUBOPDF, PDF, PDF
5Automatické plánování: plánovací problém, plán, akcePDF
6Robotika, robotický hardware, plánování pohybuPDF
7Agentní systémy, jednoduchá rozhodováníPDF, PDF
8Prohledávání herního stromu, algoritmus Minimax, alfa-beta prořezáváníPDF, PDF
9Modelování úloh, CSP, SAT, kódováníPDF
10Rozhodování pro reálná nedeterministická prostředí, MDP, POMDPPDF
11Evoluční výpočetní techniky, genetický algoritmusPDF

Rozšiřující témata, budou zařazena podle časové dotace.

TémaSlidy
XReprezentace znalostí, rozhodovací diagramyPDF
YUmělé neuronové sítě, Deep learningPDF