BI-ZUM Základy umělé inteligence
Jdi na navigaci předmětu

Mgr. Ing. Ladislava Smítková Janků, Ph.D.

Aktuality

PŘEDTERMÍN 11. 5. 2021 ve 14:30 hod. Ve 13. týdnu se v době přednášky uskuteční zkouška (předtermín). Na předtermín je možné se přihlásit pouze po získání zápočtu. Pokud se chcete přihlásit na předtermín, je nutné získat zápočet ve 12. týdnu semestru.

27.4.2021

I. Vzhledem k technické závadě na mém počítači na fakultě není možné dnes 27.4. odevzdávat/ konzultovat úlohy ani nahrávat video v době cvičení. Náhradní konzultační hodiny a náhradní termín pro odevzdávání úloh dnes mezi 18-19 hod. a zítra mezi 10:45 a 11:45, případně individuální termín.

II. Obsah cviceni

 • hry v explicitním tvaru - materiály na courses
 • minimax - doporučené video zde: https://www.youtube.com/watch?v=l-hh51ncgDI
 • úloha minimax k samostatnému řešení - nepovinný DÚ, zadání na courses (kdo řešil starší verzi zadání DÚ 10, kde byl i minimax, má tuto úlohu již splněnou a nemusí odevzdávat samostatně - obdrží počet bodů adekvátní kvalitě předloženého řešení, v grades se objeví body za tuto úlohu jako DÚ 11)

III. Odevzdávání SP úloh ve zkouškovém období pravidla: 1) pouze ve vypsaných termínech, zápis obdobně jako v semestru 2) podle pravidel hodnocení v tomto předmětu nelze při odevzdávání ve zkouškovém období získat více než 25 bodů za celý semestr (bez ohledu na již získané body).

23.4.2021

Přidáno video cv10 - řešené příklady na hry v normální formě

PŘEDTERMÍN 11. 5. 2021 ve 14:30 hod. Ve 13. týdnu místo přednášky se uskuteční zkouška (předtermín), pokud se chcete složit zkoušku na předtermínu, je nutné získat zápočet ve 12. týdnu semestru.

Nepřehlédnět podmínky udělení zápočtu uvedené zde na courses (kdo chce body za počítačové úlohy, musí počítačové úlohy a semestrální práci odevzdat do konce 13. týdne semestru, ve zkouškovém období možno získat pouze paušál 25 bodů za vše umožňující se přihlásit ke zkoušce).

7.4. 20201

Rozšíření a finalizace zadání 3. počítačové úlohy garantem předmětu.

30.3.2021 Zadání 3. počítačvé úlohy + krátké video.

19.3.2021 Přidán kód pro jednoduchou vizualizaci v QT kompatibilní se šablonou v C++, vybrané konstanty v šabloně nutno předělat na proměnné.

16.3.2021 Natočeno video ze cvičení - výklad, jak řešit úlohu TSP pomocí GA - kódování, fitness, selekce, specifické operátory křížení a mutace.

15.3.2021 Přidána šablona na řešení problému obchodního cestujícícho (TSP) pomocí GA na stránku se zadáním počítačové úlohy a na stránku cvičení (mezi materiály).

13.3.2021 Garantem předmětu finalizováno zadání 2. počítačové úlohy, přidána úloha rozmístění 8 dam na šachovnici.

2.3.2021

 1. do MS Teams do každého týmu přidána tabulka pro zápis na termíny odevzdávání úloh a individuální konzultace
 2. na stránce Cvičení přidány slajdy s příklady řešenými pomocí informovaného prohledávání (UCS, Greedy, Astar), 3cv

26.2. 2021

 1. se skupinou 102 natočeno video ke cvičení 2 a zkopírováno do týmů pro paralelky 301, 302, 303
 2. na stránce Cvičení přidány slajdy s příkladem řešeným pomocí neinformovaného prohledávání (dfs, bfs a random), 2cv

25.2.2021

 1. na stránce Cvičení přidán soubor obsahující shrnutí dotazů a odpovědí k počítačové úloze 1 (Konzultace)
 2. na stránce Cvičení přidány slajdy s ukázkou kódování úlohy Hanojské věže

24.2.2021

 1. na stránce Cvičení přidáno zadání domácích úloh ke cvičení 3
 2. na stránce Cvičení přidáno zadání domácích úloh ke cvičení 10

23.2.2021

 1. na stránce Cvičení přidáno zadání nepovinných úloh ke cvičení 2
 2. na stránce Cvičení přidány odkazy na litearaturu pro počítačovou úlohu 1

Kontakt

MS teams - individuální chat

ladislava.smitkova@fit.cvut.cz

Hodnocení

Body naleznete v systému Klasifikace (grades.fit.cvut.cz).

Způsob hodnocení je popsán na stránce Hodnocení

https://courses.fit.cvut.cz/BI-ZUM/classification/index.html

Základní doporučená literatura k předmětu

Norvig, Russel: Artificial Intelligence: A Modern Approach

http://unina.stidue.net/Intelligenza%20Artificiale/Materiale/Artificial%20Intelligence%20-%20A%20Modern%20Approach%202nd%20ed%20-%20S.%20Russell,%20P.%20Norvig%20(Prentice-Hall,%202003).pdf

pseudokódy ke kapitolám z dané knihy

http://aima.cs.berkeley.edu/algorithms.pdf

Jedná se o knihu, podle které se obdobný kurs vyučuje na více než 1400 univerzitách ve více než 125 zemích.

Vhodné další zdroje k samostudiu dostupné ONLINE (dobrovolné)

I. E-knihy dostupné online přes knihovnu ČVUT - Plánování

Automated Planning : Theory and Practice, Malik Ghallab, , Dana S. Nau, , and Paolo Traverso, Elsevier Science & Technology https://ebookcentral.proquest.com/lib/cvut/reader.action?docID=333985&ppg=46

II. Knihy a další zdroje volně dostupné na internetu

Steven M. LaValle, Planning algorithms, Cambridge University Press, 2006. http://planning.cs.uiuc.edu/

PDDL wiki https://planning.wiki/ref

PDDL https://www.researchgate.net/publication/2278933_PDDL_-_The_Planning_Domain_Definition_Language

Introduction to PDDL http://www.cs.toronto.edu/~sheila/2542/w09/A1/introtopddl2.pdf

Řešené úlohy na plánovní v PDDL https://fai.cs.uni-saarland.de/hoffmann/ff-domains.html

III. Videa

Hill Climbing Algorithm https://www.youtube.com/watch?v=_ThdIOA9Lbk

A* https://www.youtube.com/watch?v=amlkE0g-YFU&list=PL9ooVrP1hQOGHNaCT7_fwe9AabjZI1RjI&index=29&t=0s

AIPLAN - videokurz Plánování pro umělou inteligenci, jehož autory jsou Dr. Gerhard Wickler and Prof. Austin Tate School of Informatics, University of Edinburgh (pro vážné zájemce o plánování, rozsahem kurs přesahuje rozsah látky probírané v BI-ZUM). https://www.youtube.com/playlist?list=PLwJ2VKmefmxpUJEGB1ff6yUZ5Zd7Gegn2