BI-ZUM Základy umělé inteligence
Jdi na navigaci předmětu

Cvičení

Hodnocení předmětu

https://courses.fit.cvut.cz/BI-ZUM/classification/index.html

Úvodní informace

 • Cvičení z předmětu BI-ZUM v LS akademického roku 2023/2024 jsou prezenční.
 • Docházka je nepovinná, neboduje se.
 • Stránky cvičení a úloh obsahují informace společné pro všechna cvičení, doplňující informace a pokyny jsou na stránkách jednotlivých cvičících.
 • Výběr aplikace pro evidenci získaných bodů / průběžné hodnocení studentů je na cvičícím - podrobnosti viz osobní stránky Vašeho cvičícího (L. Smítková Janků: Grades, K. Janovská: Grades)
 • Preferované komunikační kanály konkrétního cvičícího (L. Smítková Janků, K. Janovská: e-mail nebo individuální chat v MS Teams).
 • Organizace odevzdávání počítačových úloh a semestrálních prací je v gesci každého cvičícícho - podrobnosti viz osobní stránky Vašeho cvičícího.
 • Dodržovat termíny odevzdání úloh a semestrální práce.

Program cvičení

 1. Úvodní cvičení, stavový prostor, kódování úlohy do stavového prostoru,
 2. Systematické neinformované prohledávání - BFS, DFS, Random Search
 3. Systematické informované prohledávání - heuristiky, hladové prohledávání
 4. Systematické informované prohledávání - A*
 5. Odevzdávání počítačové úlohy 1
 6. Neystematické prohledávání stavového prostoru (hill-climbing, genetický algorimus, simulované žíhání)
 7. Odevzdávání počítačové úlohy 2
 8. Plánování, jazyk PDDL
 9. Odevzdání počítačové úlohy 3
 10. Teorie her
 11. Markovské procesy
 12. Odevzdávní semestrálních prací
 13. Odevzdávní semestrálních prací / opakování ke zkoušce

Harmonogram, materiály ke cvičení

CvičeníDatum cvičeníTémaMateriályNepovinné úlohy na domapokud chcete body, odevzdat do:
1.týden 19.2.-25.2.Úvodní cvičení, seznámení se s pravidly hodnocenístránky předmětu na courses, slajdy_stavovy_prostor , Cvičení 1NENÍ-
2.týden 26.2.-3.3.Systematické neinformované prohledávání, konzultaceslajdy_aplikace_bfs_dfs_random , Cvičení 2ulohy_cv2
3.týden 4.3.-10.3.Systematické informované prohledávání, konzultace

slajdy_aplikace_dijkstra_greedy_Astar.pdf, Cvičení 3, Příklady k prohledávání SP

Program na hledání dvou nezávislých cest: zdrojový kód

Pokročilejší varianta programu na hledání nezávislých cest (heuristicky, A*): zdrojový kód

ulohy_cv3
4.týden 11.3. - 17.3.. *Systematické informované prohledávání, konzultaceTutorial "Hraduch v bludišti"NENÍ-
5.týden 18.3. - 25.3.. Odevzdávání počítačové úlohy 1/konzultace-NENÍ-
6.týden 26.3 - 31.3., 29.3. výuka není - Velký pátekNesystematické prohledávání stavového prostoru, konzultace

Řešení TSP pomocí GA slajdy_TSP_GA

Cvičení 6

Šablona pro 2. počítačovou úlohu TSP GA zdrojový_kód

Šablona pro vizualizaci činnosti GA pro TSP šablona_vizualizace

Program na hledání multi-komoditního toku pomocí varianty stoupání do kopce s restarty (Hill Climbing): zdrojový kód

7.týden 1.4. - 7.4.Odevzdávání počítačové úlohy 2-NENÍ-
8.týden 8.4. - 14. 4.Plánování, PDDL, konzultace

cvičení_slajdy

Materiály a odkazy na zdroje jsou uvedeny přímo na stránce úlohy: https://courses.fit.cvut.cz/BI-ZUM/labs/04/index.html , Cvičení 8

NENÍ
9.týden. Odevzdávání počítačové úlohy 3/konzultace-NENÍ-
10.týdenHry v normální formě, hry v explicitní formě, konzultace

Řešené úlohy hry v normální formě, materialy materialy

doporučené video: https://www.youtube.com/watch?v=l-hh51ncgDI

ulohy_cv11ulohy_cv10
11.týdenMarkovské procesy, konzultace
12.týdenOdevzdávání semestrální práce 10.5. Cvičení odpadá - rektorský den /konzultace-NENÍ-
13.týdenOdevzdávání semestrální práce-NENÍ-

Aktivita na cvičení a domácí úlohy k teoretickým cvičením

NEPOVINNÉ

více informací zde: https://courses.fit.cvut.cz/BI-ZUM/tutorials/homeworks/index.html

Počítačové úlohy

NEPOVINNÉ

více informací zde: https://courses.fit.cvut.cz/BI-ZUM/labs/index.html

Semestrálním práce

POVINNÁ

více informací zde: https://courses.fit.cvut.cz/BI-ZUM/labs/index.html

Doporučená literatura ke cvičením

viz hlavní stránku předmětu zde: https://courses.fit.cvut.cz/BI-ZUM/index.html